De inrichting van ’t Zwarte Land II 

Een nieuw én groen bedrijventerrein in Scherpenzeel, dat wordt ’t Zwarte Land II. Met ruimte voor Scherpenzeelse ondernemers. Hoe ’t Zwarte Land II er precies uit komt te zien? Daar heb jij als inwoner van Scherpenzeel over mee kunnen denken.

Via een online enquête en 1-op1 gesprekken zijn wensen en ideeën opgehaald. Op 18 mei is er een presentatie gehouden van de resultaten en sindsdien zijn de resultaten verwerkt in een aangepast plan. De resultaten zijn ook in te zien in het te downloaden rapport op de pagina ‘participatieproces’.

Meer weten?

Meld je aan voor de nieuwsbrief 

Bijeenkomst

Via de nieuwsbrief zullen we je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Je kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe het staat met het besluitproces van de gemeente, maar ook meer informatie krijgen over bijvoorbeeld details van het ontwerp en de inrichting. 

 

Meld je aan

Resultaten participatieproces

Bijeenkomst


Tussen januari en april 2021 hebben we een participatieproces gehouden. Direct omwonenden, inwoners van Scherpenzeel en ondernemers hebben een enquête ingevuld, webinars gevolgd en/of gesprekken met ons gevoerd. 

 

Lees meer

Sfeer /

Ondernemen op ‘t Zwarte Land II

Op ’t Zwarte Land II komt ruimte voor ondernemers uit Scherpenzeel die een nieuw bedrijf starten of willen uitbreiden.’t Zwarte Land II is ongeveer 7,5 hectare groot. 2,5 hectare is bestemd voor lokale ondernemers. Een derde is bedoeld voor landschappelijke inpassing, de overige 2,5 hectare is voor de vestiging van het bedrijf Modiform. Ben je zo’n ondernemer en wil je graag meer informatie ontvangen? We komen graag met jou in contact.  

 

Lees meer

 

Zwarte /

Uitleg ’t Zwarte Land II plan!

Uit onderzoek in 2016 bleek dat veel ondernemers in Scherpenzeel graag willen uitbreiden. In samenwerking met de gemeente is er vervolgens een zoektocht gestart naar een geschikte locatie. Daaruit kwam het gebied ten zuiden van de Stationsweg naar voren. Na het principeakkoord van de gemeente — eind 2019 — zijn de plannen voortgezet. Sinds september 2020 liggen de afspraken over de ontwikkeling en samenwerking vast in een overeenkomst
 

Naar het plan