De inrichting van ’t Zwarte Land II 

Een nieuw én groen bedrijventerrein in Scherpenzeel, dat wordt ’t Zwarte Land II. Met ruimte voor Scherpenzeelse ondernemers. Hoe ’t Zwarte Land II er precies uit komt te zien? Daar heb jij als inwoner van Scherpenzeel over mee kunnen denken.

Via een online enquête en 1-op-1 gesprekken zijn wensen en ideeën opgehaald. De ontwerpers gaan er nu mee aan de slag en hopen op 18 mei een voorontwerp te presenteren. Daarin wordt een terugkoppeling gegeven over wat er met alle bijdrages is gedaan. Je kunt je aanmelden voor deze presentatie via de pagina ‘participatieproces’. 

Meer weten?

Meld je aan voor de nieuwsbrief 

Bijeenkomst

Via de nieuwsbrief zullen we je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Je kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe het staat met het besluitproces van de gemeente, maar ook meer informatie krijgen over bijvoorbeeld details van het ontwerp en de inrichting. 

 

Meld je aan

Online presentatie van de resultaten 

Bijeenkomst

We hebben enquêtes, schetsen en ideeën verzameld met input vanuit de omgeving. Deze gaan we verwerken in het ontwerp van het bedrijventerrein. Er zijn wensen aangegeven met betrekking tot uitstraling, aanzicht, groene stroken en invulling van de landschappelijke inpassing. 

 

Lees meer

Prijsvraag

Bijeenkomst

Een nieuwe naam voor het bedrijventerrein. ’t Zwarte Land II is voor ons een werktitel. Het refereert aan ’t Zwarte Land, het huidige bedrijventerrein aan de Stationsweg. Maar we willen iets nieuws en mooiers neerzetten. 

 

Lees meer

Sfeer /

Ondernemen op ‘t Zwarte Land II

Op ’t Zwarte Land II komt ruimte voor ondernemers uit Scherpenzeel die een nieuw bedrijf starten of willen uitbreiden.’t Zwarte Land II is ongeveer 7,5 hectare groot. 2,5 hectare is bestemd voor lokale ondernemers. Een derde is bedoeld voor landschappelijke inpassing, de overige 2,5 hectare is voor de vestiging van het bedrijf Modiform. Ben je zo’n ondernemer en wil je graag meer informatie ontvangen? We komen graag met jou in contact.  

 

Lees meer

 

Zwarte /

Uitleg ’t Zwarte Land II plan!

Uit onderzoek in 2016 bleek dat veel ondernemers in Scherpenzeel graag willen uitbreiden. In samenwerking met de gemeente is er vervolgens een zoektocht gestart naar een geschikte locatie. Daaruit kwam het gebied ten zuiden van de Stationsweg naar voren. Na het principeakkoord van de gemeente — eind 2019 — zijn de plannen voortgezet. Sinds september 2020 liggen de afspraken over de ontwikkeling en samenwerking vast in een overeenkomst
 

Naar het plan