Uitleg ’t Zwarte Land II plan!

Uit onderzoek in 2016 bleek dat veel ondernemers in Scherpenzeel graag willen uitbreiden. In samenwerking met de gemeente is er vervolgens een zoektocht gestart naar een geschikte locatie. Daaruit kwam het gebied ten zuiden van de Stationsweg naar voren. Na het principeakkoord van de gemeente — eind 2019 — zijn de plannen voortgezet. Sinds september 2020 liggen de afspraken over de ontwikkeling en samenwerking vast in een overeenkomst. De provincie Gelderland en de Regio Foodvalley hebben aangegeven dat de ontwikkelaar groter mag bouwen dan nu is toegestaan in Scherpenzeel onder voorwaarde dat bij de concrete uitwerking van de plannen veel aandacht wordt besteed aan mobiliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie in de gehele nieuwbouw.  Bovendien hebben inwoners van Scherpenzeel en plaatselijke belangengroepen de mogelijkheid gehad om hun mening en ideeën te delen, zodat de plannen verder verbeterd kunnen worden. De gemeente blijft betrokken en ziet toe dat er een open en transparant proces doorlopen wordt. En toetst hoe de input uit het proces wordt verwerkt in de verdere uitwerking van de plannen.

1/3 voor lokale ondernemers

’t Zwarte Land II is bedoeld voor ondernemers uit Scherpenzeel die willen starten of uitbreiden. Op basis van de interesse zullen meerdere kavels worden gerealiseerd. Die bevinden zich onder meer aan de rand van het bedrijventerrein, aan de kant van de Stationsweg. Daardoor zijn ondernemers zichtbaar vanaf de weg. Heb je interesse in een kavel of wil je meer informatie? Laat het ons weten! 

Ondernemen

1/3 voor de groene inpassing en openbare ruimte

Scherpenzeel is gelegen in het groen en heeft een karakteristiek kampenlandschap. Die waardevolle eigenschappen zullen ook terug te zien zijn op het bedrijventerrein. Aan de hand van de wensen en ideeën van de inwoners wordt het (deels openbare) groen concreet vormgegeven. 

Groen

1/3 voor Modiform

Modiform is een familiebedrijf uit Scherpenzeel. Het bedrijf — dat kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw ontwikkelt en produceert — is zo sterk gegroeid dat het inmiddels meerdere vestigingen buiten het dorp heeft. Door ’t Zwarte Land II centreert Modiform de activiteiten weer in Scherpenzeel. Handig voor alle Scherpenzeelse leveranciers van het bedrijf én het verlaagt meteen het aantal reisbewegingen. Bovendien heeft het bedrijf de wens dat ’t Zwarte Land II aansluit bij haar filosofie ‘Close the loop’. Dat is gericht op behoud van grondstoffen, slim ontwerpen en hergebruiken van producten om zo de druk op het milieu te verlagen.

Modiform
Groene /

Landschappelijke inpassing

Een van de belangrijke vragen van inwoners en de gemeente was op welke manier het nieuwe bedrijventerrein goed in de omgeving past. Daarvoor is een visie opgesteld, maar het definitieve ontwerp wordt gemaakt aan de hand van de wensen en ideeën van de inwoners van Scherpenzeel zelf. Het doel is om ’t Zwarte Land II zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het karakteristieke kampenlandschap. Zo zullen de noord-, oost- en zuidrand van het nieuwe bedrijventerrein breed zijn en een groen karakter krijgen. Ook wordt er rekening gehouden met de fijnmazigheid van het kampenlandschap en zullen houtsingels en hakhout worden toegepast. De toegankelijkheid van het gebied willen we vergroten door enkele paden aan te leggen, waardoor bijvoorbeeld van het fietspad langs het Valleikanaal doorgestoken kan worden naar de Stationsweg. Meer weten over de landschappelijke inpassing? Download hier onder de Ruimtelijke visie.

 

Download

 

Duurzaamheid staat voorop

De ambitie voor ’t Zwarte Land II is een duurzaam bedrijventerrein neer te zetten. Zo wordt er onder meer gekeken naar (her)gebruik van reststromen, opwekken van energie, lokale waterbuffers, klimaatadaptatie en vergroening. Tijdens het participatieproces en de gesprekken met geïnteresseerde bedrijven zal duurzaamheid een belangrijk thema zijn.

Vragen die spelen zijn onder meer: hoe kan er zo duurzaam mogelijk gebruik worden gemaakt van de ruimte? Op welke wijze kunnen bedrijven elkaar duurzaam versterken? En hoe kunnen energie- en watervraagstukken goed worden aangepakt? De antwoorden op deze vraagstukken krijgen een plek op het nieuwe bedrijventerrein.
 

boom/ /